top of page

01

PAKIET PODSTAWOWY - 400 ZŁ

- zdjęcia wykonane podczas uroczystości, w restauracji lub w plenerze  (1 godzina)
- wszystkie zdjęcia po profesjonalnej obróbce (
min 50 zdjęć) w wersji elektronicznej

(lub nagrane na pendrive przy minimum 2 godzinach)

- galeria internetowa

- każda dodatkowa godzina 250 zł/godz

- photos taken during the ceremony, in a restaurant or outdoors (1 hour)

- all photos professionally processed (min 50 photos) in electronic version (or recorded on a pendrive with a minimum of 2 hours)

- internet gallery

- each additional hour PLN 250 / hour

bottom of page