top of page

01

PAKIET 500 ZŁ

- zdjęcia podczas mszy i mini sesja pod kościołem
- wszystkie zdjęcia po profesjonalnej obróbce (min 50 zdjęć) nagrane na pendrive

 - galeria internetowa do pobrania

- photos during the mass and a mini session in front of the church

- all photos after professional processing (min 50 photos) recorded on a flash drive

- online gallery for download

02

PAKIET 700 ZŁ

- zdjęcia podczas przygotowań oraz mszy + mini sesja pod kościołem
- wszystkie zdjęcia po profesjonalnej obróbce (100 zdjęć) nagrane na pendrive

 - galeria internetowa

- photos during preparations and mass + mini session in front of the church

- all photos after professional processing (100 photos) recorded on a USB flash drive

- internet gallery

 

03

PAKIET 800 ZŁ

- zdjęcia podczas mszy i mini sesja pod kościołem

oraz 2 godziny w restauracji
- wszystkie zdjęcia po profesjonalnej obróbce (130 zdjęć) nagrane na pendrive

 - galeria internetowa

- photos during the mass and a mini session in front of the church and 2 hours in the restaurant

- all photos after professional processing (130 photos) recorded on a flash drive

- internet gallery

04

PAKIET 950 ZŁ

- zdjęcia podczas przygotowań, mszy i mini sesja pod kościołem

oraz 2 godziny w restauracji
- wszystkie zdjęcia po profesjonalnej obróbce (180 zdjęć) nagrane na pendrive

 - galeria internetowa

- photos during preparations, mass and a mini session in front of the church and 2 hours in the restaurant

- all photos after professional processing (180 photos) recorded on a USB flash drive

- internet gallery

 

05

PAKIET 1500 ZŁ

- zdjęcia podczas przygotowań, mszy + mini sesja pod kościołem oraz 2 godziny w restauracji 
- wszystkie zdjęcia po profesjonalnej obróbce (180 zdjęć)

nagrane na pendrive
- FOTOALBUM w formacie 30x30; twarda okładka, 10 rozkładających się na płasko sztywnych rozkładówek

lub

ALBUM TRADYCYJNY w formacie 25x25 - 20 kart

- MINI-ALBUM, który zawiera 10 zdjęć w formacie 15x21 w dwóch egzemplarzach dla dziadków/chrzestnych
- galeria internetowa 

- photos during preparations, mass + mini session in front of the church and 2 hours in the restaurant

- all photos professionally processed (180 photos) recorded on a flash drive

- PHOTOALBUM in the 30x30 format; hardcover, 10 rigid fold-outs that fold flat

or

TRADITIONAL ALBUM in the format 25x25 - 20 cards

- MINI-ALBUM which contains 10 photos in the format 15x21 in duplicate for grandparents

- internet gallery

fotografia chrztu
bottom of page