top of page

30 urodziny Eweliny/Ewelina's 30th birthday

Pogoda tego dnia nie sprzyjała, bo deszcz padał bezustannie. W zasadzie nie miałoby to dużego znaczenia, gdyby nie to, że urodziny Eweliny miały odbyć się w plenerze...

Na szczęście to ludzie tworzą klimat i kiedy dobrze się bawią, nie przeszkadza nic, a wręcz może się stać atutem (przynajmniej dla mnie :) ).

Zapraszam na chwile pełne śmiechu z ekstra ludźmi!!!


The weather that day was not favorable, because it was raining constantly.In fact, it would not matter much if Ewelina's birthday were not supposed to take place outdoors ...Fortunately, people create the atmosphere and when they have fun, nothing disturbs, and can even become an asset (at least for me :)).I invite you to moments full of laughter with extra people !!!bottom of page