top of page
Brzuch ciążowy

- sesja w studio (do dyspozycji suknie i body) - ok. 0,5 godz.
- zdjęcia po profesjonalnej obróbce w wersji elektronicznej (5 zdjęć wybranych przez Zamawiających)

- galeria internetowa


- studio session (dresses and bodysuits available) - approx. 0,5 hour - photos professionally processed in electronic version

(5 photos selected by the Ordering)

- internet gallery


 

SESJA CIĄŻOWA
300 ZŁ

- sesja w studio (do dyspozycji suknie i body) - ok. 1 godz.
- wszystkie zdjęcia po profesjonalnej obróbce w wersji elektronicznej (10 zdjęć wybranych przez Zamawiających)

- galeria internetowa


- studio session (dresses and bodysuits available) - approx. 1 hour - all photos professionally processed in electronic version

(10 photos selected by the Ordering)

- internet gallery


 

SESJA CIĄŻOWA
400 ZŁ

Joga prenatalna nad morzem

- sesja w studio (do dyspozycji suknie i body) - ok. 2 godz.
- wszystkie zdjęcia po profesjonalnej obróbce w wersji elektronicznej (20 zdjęć wybranych przez Zamawiających)

- galeria internetowa   


- studio session (dresses and bodysuits available) - approx. 2 hour - all photos professionally processed in electronic version

(20 photos selected by the Ordering)

- internet gallery

- hairdressing service
 

SESJA CIĄŻOWA
700 ZŁ

bottom of page