01

PAKIET PODSTAWOWY - 300 ZŁ

- zdjęcia wykonane podczas uroczystości, w restauracji lub w plenerze  (1 godzina)
- wszystkie zdjęcia po profesjonalnej obróbce (50 zdjęć) w wersji elektronicznej

(lub nagrane na pendrive przy minimum 2 godzinach)

- galeria internetowa

- każda dodatkowa godzina 150 zł/godz

+ MINI-ALBUM, który zawiera 10 zdjęć w formacie 15x21 - 50 zł  

- photos taken during the ceremony, in a restaurant or outdoors (1 hour)

- all photos professionally processed (50 photos) in electronic version (or recorded on a pendrive with a minimum of 2 hours)

- internet gallery

- each additional hour PLN 150 / hour

 

+ MINI-ALBUM, which contains 10 photos in the 15x21 format - 50 PLN