01

SESJA CIĄŻOWA

300 ZŁ

- sesja w studio (do dyspozycji suknie i body) - ok. 1 godz.
- wszystkie zdjęcia po profesjonalnej obróbce w wersji elektronicznej (10 zdjęć wybranych przez Zamawiających)

- galeria internetowa


- studio session (dresses and bodysuits available) - approx. 1 hour - all photos professionally processed in electronic version

(10 photos selected by the Ordering)

- internet gallery


 

02

SESJA CIĄŻOWA

400 ZŁ

- sesja w studio (do dyspozycji suknie i body) - ok. 1 godz.
- wszystkie zdjęcia po profesjonalnej obróbce w wersji elektronicznej (10 zdjęć wybranych przez Zamawiających)

- galeria internetowa   

- usługa fryzjerska


- studio session (dresses and bodysuits available) - approx. 1 hour - all photos professionally processed in electronic version

(10 photos selected by the Ordering)

- internet gallery

- hairdressing service
 

03

SESJA CIĄŻOWA

450 ZŁ

- sesja w studio lub w plenerze (do dyspozycji suknie i body) -

- ok. 2 godz.
- wszystkie zdjęcia po profesjonalnej obróbce w wersji elektronicznej (20 zdjęć wybranych przez Zamawiających)

- galeria internetowa


- studio session or outdoors (dresses and bodysuits available) - approx. 2 hours

- all photos professionally processed

(20 photos selected by the Ordering)

- internet gallery

04

SESJA CIĄŻOWA

700 ZŁ

- sesja w studio lub w plenerze (do dyspozycji suknie i body) -

- ok. 2 godz.
- wszystkie zdjęcia po profesjonalnej obróbce nagrane na pendrive (20 zdjęć wybranych przez Zamawiających)

- galeria internetowa

- MINI-ALBUM, który zawiera 20 zdjęć w formacie 15x21   

- usługa fryzjerska

- makijaż


- studio session or outdoors (dresses and bodysuits available) - approx. 2 hours

- all photos professionally processed recorded on a USB flash drive

(20 photos selected by the Ordering)

- internet gallery

- MINI-ALBUM, which contains 20 photos in the 15x21 format

- hairdressing service

- makeup

Galeria sukien ciążowych