• Facebook - Grey Circle
Photo Studio Lights

O mnie/About me

Fotografią zajmuję się od lat. Ukończyłam kilka kursów fotograficznych, w tym np w Qbek Studio.

Mam otwartą głowę na wszelkie sugestie i Wasze temperamenty. Fotografuję dyskretnie, bo tylko w taki sposób można uchwycić spontanicznie wyrażane emocje. Każda emocja trwa ułamek sekundy a ja staram się właśnie wtedy być obok Was, żeby pamiątka po niej trwała wiecznie...

 

Zapraszam na spotkanie, na którym poznam Wasze potrzeby, pomysły a przede wszystkim Was samych, bo Wasza osobowość będzie dla mnie źródłem największych inspiracji.

I have been dealing with photography for years. I have completed several photography courses, including, for example, at Qbek Studio. I am open to any suggestions and your temperaments. I photograph discreetly, because only in this way can you capture spontaneously expressed emotions. Every emotion lasts a fraction of a second and I try to be next to you then, so that the memory of it lasts forever ...

 

I invite you to a meeting where I will meet your needs, ideas and, most of all, yourselves, because your personality will be the source of my greatest inspiration.
 

 
 

Zapytaj o ofertę

FOTOGRAFIA SERCEM

Magdalena Zielińska

fotografiasercem@wp.pl

518-965-135

 

Thanks for submitting!

"Jeżeli nie jesteś zdolny widzieć więcej ponad to, co widzialne, nie możesz zobaczyć niczego."

 
Ruth Bernhard